TUANUN

    Prof. DENIZ BALCI

    ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI

    GENEL CERRAHI AD. IBNI SINA HASTANESI AKADEMIK YERLESKE K4

    Ankara, TURKEY

    Center specific analysis